Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem www.cencik.sklep.pl oraz aukcje allegro (nick: cencik-tools ) prowadzone są przez PPHU CENCIK  e-mail cencik.sklep@gmail.com , nr telefonu 043 829 69 46 , nr telefonu kom. 509 877 339 

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.cencik.sklep.pl są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. realizacji umowy
  2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.cencik.sklep.pl
  3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 2. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Opisy i zdjęcia produktów

 1. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z obsługą sklepu lub w przypadku oprogramowania sklepów internetowych zwrócenie się z prośbą o udostępnienie sklepu demonstracyjnego. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.cencik.sklep.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

Zamówienia

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.cencik.sklep.pl lub aukcje allegro pod nickiem cencik-tools. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
 2. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
 3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia.
 4. W przypadku odbioru osobistego (opcja dostępna w koszyku), złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna- sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.cencik.sklep.pl  dostarczamy Pocztą Polską Inpostem lub kurierem DPD 
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  • czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Przy każdym produkcie dostępnym w naszym sklepie, w okienku 'Dostępność produktu', obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie wysłania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki na poczcie do momentu doręczenia.
 4. Wraz z towarem wydawane są warunki sprzedaży wraz z regulaminem, dokument gwarancyjny oraz faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.
 5. List ekonomiczny i list ekonomiczny priorytetowy nie jest rejestrowany na książce nadawczej . Firma PPHU CENCIK nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przez Pocztę Polską tego rodzaju przesyłki. 

    ZALECAMY LIST POLECONY LUB INNE FORMY WYSYŁKI

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
  • Przed wydaniem towaru Klientowi:
   • Przelew na rachunek bankowy sklepu
   • Szybkie płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  • W momencie odbioru towaru:
   • Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt .
   • Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
 2. Sprzedający może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedającego jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
 3. Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącenia swych należności w stosunku do Sprzedającego. Przeniesienie wierzytelności przysługującej Sprzedającemu na inne podmioty, możliwe jest wyłącznie za uprzednia zgodą Sprzedającego udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.

Zwrot towaru

 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym, mailem lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem (z wyjątkiem towarów opisanych w pkt.7).
 2. Zwrot towaru odbywa się na koszt klienta. Sprzęt  nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym, a oprogramowanie dostarczone na nośnikach wraz ze sprzętem nie może nosić znamion użytkowania. W przypadku niespełnienia powyższego warunku sprzęt nie zostanie przyjęty.
 3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.
 4. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione powyższe postanowienia , umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy poniósł je Sprzedający, i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je Sprzedający.
 5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: PPHU CENCIK ROŻDŻAŁY 17 98-290 WARTA lub nie odbierać przesyłki.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Sprzedawcy nie przysługuje w przypadku nagrań audio, wideo oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych z licencją elektroniczną, po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.
 7. Zwrotowi nie podlegają przesłane poprzez pocztę elektroniczną lub Pocztę Polską licencje na oprogramowanie wystawione imiennie na dane wskazane przez Klienta. Licencja na programy w wersji pełnej (aktywacje online doknywane przez sprzedającego) jest dostarczana klientowi na jego specjalne zamówienie, po uprzednim zapoznaniu się z jego cechami oraz działaniem w wersji demonstracyjnej - które udostępniane jest na życzenie klienta. Ze względu na specyfikę oprogramowania a w szczególności skryptów sklepów internetowych aktywowanych przez sprzedającego na konkretnym adresie www klienta - zwroty nie będą uwzględniane. (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny").
 8. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.
 9. Sprzedający nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Procedura reklamacji

 1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Kupujący. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Sprzedający rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia drogą pocztową lub elektroniczną.
 2. Sprzęt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu .
 3. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firma spedycyjną czy też Pocztą Polską.
 4. Sprzęt prosimy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.
 5. Do sprzętu musi być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania ( z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru z umową).
 6. Do reklamowanego sprzętu komputerowego prosimy o dołączenie kserokopii gwarancji lub faktury zakupu. W przypadku braku kserokopii dokumentu świadczącego o jego zakupie możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu do weryfikacji, czy dany sprzęt został zakupiony u Sprzedającego i podlega naprawie gwarancyjnej.
 7. Pracownik serwisu ma prawo zażądać od nabywcy dokument zakupu, gdy oznaczenia na dokumencie magazynowym budzą wątpliwości serwisanta.
 8. Sposób wysłania sprzętu do naprawy gwarancyjnej:
  • klient detaliczny sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej. Po naprawie sprzęt zostanie odesłany również na koszt Kupującego.
 9. Wysłanie do serwisu przesyłki z reklamacją za pośrednictwem innego przewoźnika może odbyć się wyłącznie wtedy, gdy koszty transportu pokrywa nadawca, w innym przypadku sprzęt nie zostanie przyjęty do serwisu i wróci do nadawcy, który będzie zmuszony zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.
 10. Dział serwisu nie realizuje zwrotów z tytułu Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub drogą email, w terminie dziesięciu od dnia wydania towaru lub zainstalowania oprogramowania. W takim wypadku należy zapoznać się z procedurą zwrotu z tytułu tejże ustawy oraz regulaminem sklepu internetowego odnoszącego się do sprzedaży pod www.cencik.sklep.pl oraz aukcji allegro pod nickiem: cencik-tools.
 11. Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki serwis pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki.

Serwis

 1. Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:
  PPHU CENCIK ROŻDŻAŁY 17 98-290 WARTA

Kontakt z serwisem
www.cencik.sklep.pl

email : cencik.sklep@gmail.com

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.cencik.sklep.pl i odnosi się do sprzedaży w w/w sklepie jak i na aukcjach allegro (nick: cencik-tools) przez czas nieoznaczony.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 5. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl